top of page
DSC_0805.JPG
  • Proje Adı: Stratum

  • Proje yeri: İstanbul

  • Proje Yılı : 2021

  • Proje Türü : Sergi Alanı

Ekip

  • Hürcan Bayram

  • Uğur Güler

  • Ali Güzel

  • Ramazan Ersin

Design Week Türkiye 2021

Stratum

Bir anda erimez buzullar, bir anda değişmez iklim. Adım adım yükselen adım adım kaybeder gücünü. Eriyen bir buzul, yükselen bir su tabakası;  geçmişten o ana kadar katman katman gelir, katman katman bekler, katman katman yokluğa terk edildiğini fark eder.

Artan karbon ayak izi de devasa endüstriyel atıklar da yaralar açar teninde. Her iz bir öncekinin üzerinde.  Birer birer artar katmanlar ve yarını hazırlar. İyi ya da kötü…

Bu sergi, tasarım anlayışı ve yaklaşımlarıyla zamanla biriken katmanları temsil ediyor. İklim krizi ve küresel ısınmanın bir anda olmayıp katmanlaşarak var olduğu gibi sürdürülebilirliğin de katmanlı olarak, geriye adım adım gerçekleştirilmesi gerektiğine vurgu yapıyor. Çünkü olumlu bir katman oluşturabilirsek o da başka bir katmanı tetikleyecek…

Stratum projesi; Design Week 2021 etkinliğinde sergilenecek olan ''Sürdürülebilirlik'' konseptindeki eserler için sergi mekanı/ stant ihtiyacına yönelik bir tasarım çözüm önerisi olarak gerçekleştirilmiştir. Projenin fiziksel olarak karşılaması gereken mekan ihtiyacı, 9 farklı sanatçının 25 farklı eserinin sergileyecek olan bir stanttır. Standın tasarımında belirleyici kriter olarak şu üç ana unsur baz alınmıştır;

 

- Sürdürülebilirlik konseptindeki eserlerin sergileneceği mekan Sürdürülebilir bir tasarıma sahip olmalıdır.

 

- Farklı sanatçı ve eserlerinin sergi alanı konsepti içerisinde bütüncül bir şekilde temsil edilmesi konseptin gücünü artıracaktır.

 

- Kullanıcıyı konsepte ve eserlere yönlendirecek, konsept içerisinde kaybolmuş bir sergi alanı oluşturmak gereklidir.

 

Haliç Kongre Merkezi Galeri 2'de yerleşmiş olan stant; eser/kullanıcı ilişkisini pekiştirmek amacıyla içerisinde gezinme rotasına izin veren ve çevresindeki sirkülasyondan, kullanıcıyı içerine çeken bir plan şemasına oturtulmuştur. Ayrıca sergi standının formunu belirleyen bir diğer unsur da üzerinde sergilenecek olan eserler olmuştur. Katmanlaşarak yükselen stant; üzerindeki sergilenecek eserlerin büyüklükleri, adedi ve ağırlığı göz önünde bulundurularak form oluşturmuştur.

 

Üzerinde sergilenen eserlerin ortak özelliği olan dönüştürme/yeniden kullanma teması ile bağdaşık bir şekilde sergi alanının tasarımında atık OSB’ler kullanılmıştır. Atık OSB’ler tasarımda belirlenen biçimde lazer kesimde kestirilip üzerinde başka hiçbir işlem uygulanmadan montaj gerçekleştirilmiştir. Lazer kesim işlemi esnasında OSB’lerin kenarlarında oluşan siyah bordür; tasarım öğesi olarak kullanılmış ve başka işlem uygulanmamıştır.

 

Tasarımın çıkış amacı olarak; Dünya'nın içerisinde bulunduğu iklim krizi ve küresel ısınmanın bir anda ortaya çıkan bir durum değil, farklı olayların birbirini tetiklediği ve katmanlaşarak ilerleyen bir olaylar dizisi olduğu temasına yoğunlaşılmıştır. Bu tema doğrultusunda da stant; katmanlaşarak birbiri üzerine binen ve bu katmanlar arasında eserlerin sergileneceği boşluklar oluşturan bir forma sahiptir. Stant; bitişik olduğu L şeklindeki duvarları kendisine sırt olarak kullanır ve alanın orta boşluğunda sirkülasyonu belirleyici tekil 2 adet katman adasına sahiptir. Standın yaslandığı sırt duvarlarında serginin manifestosunu oluşturan metin ve grafik çalışması bulunmaktadır. Katmanlaşarak yükselme ve standa dönüşme fikrini güçlendirmek, ayrıca malzeme kullanımını azaltmak amacıyla OSB plakaları 7.5 cm yüksekliğinde ahşaplar üzerine oturtulmuştur. Bu sayede oldukça boşluklu bir forma evrilip eserlerin ön plana çıkması amaçlanmıştır.


Katman... Bir anda gerçekleşmez hiçbir şey, her şey bekler zamanını. Üstüne koya koya ilerler ilerleyecek olan. Bir anda erimez buzlar, bir anda değişmez iklim. Eriyen bir buzul, yükselen bir su tabakası; taşır sırtında geçmişten o ana kadar sürdürülen katmanları. Oradadır artan karbon ayak izi de, oradadır devasa endüstriyel atıklar da. Birer birer artar katmanlar sonunda olur olacak olan.

 

Bu stant, iklim krizi ve küresel ısınmanın bir anda olmayıp katmanlaşarak var olduğu gibi sürdürülebilirliğin de katmanlı olarak adım adım gerçekleştirilmesi gerektiğine vurgu yapıyor. Günlük veya etkinlik bazlı alınan tedbirler ile değil sürdürülebilirliği adım adım yaşantımızın içerisine dahil ettiğimizde bir katman oluşturabileceğiz ve o da başka bir katmanı tetikleyecek.

DSC_0850.JPG
DSC_0759.JPG
DSC_0807.JPG
DSC_0822.JPG
DSC_0815.JPG
DSC_0813.JPG
DSC_0792.JPG
DSC_0778.JPG
18-STRATUM ESER YERLEŞİMİ.jpg
19-STRATUM RENDER.jpg
20-STRATUM ALAN İÇİ YERLEŞİM.jpg
21-STRATUM PLAN.jpg
22-STRATUM AA KESİT.jpg
23-STRATUM BB KESİT.jpg
24-STRATUM CC KESİT.jpg
25-STRATUM DD KESİT.jpg
bottom of page