top of page
4.jpg
  • Proje Adı: Sonsuzx1

  • Proje yeri: İstanbul

  • Proje Yılı : 2020

  • Proje Türü : Oyun Alanı

Ekip

  • Hürcan Bayram

  • Ali Güzel

  • Uğur Güler

  • Ramazan Ersin

  • Osman Tunahan Çelen

  • Ubeydullah Yaşar

Sonsuzx1

İstanbul Senin,Kent Mobilyaları ve Oyun-Rekreasyon Ürünleri Tasarım Yarışması

2. Mansiyon Ödülü

// sadeliğe ulaşırsan,sonsuzluğu garantilersin.

Massimo Vignelli

Sonsuz bir oyuna imkân tanıyan bu proje, ‘oyun’un kendisini kullanıcıların hayal gücüne bırakmıştır. Mimaride en önemli iletişim araçlarından bir tanesi olan ‘renk’ kavramı proje içerisinde baskın bir şekilde kullanılmış ve böylelikle ziyaretçiler ile ilk olarak algısal temasa geçerek varlığını hissettirmiştir. ‘Renkli dairesel formun farklı açılarda bir araya gelmesi’ ile tasarlanan proje , çocukların oyunlarında kullanılmak üzere basit mekânsal hiyerarşiler ve çoklu ilişkiler yaratmaktadır.

Proje; konumlandığı bağlam ile arasında belli bir düzeyde etkileşim kuracak ve kompleks yaya sirkülâsyonunu destekleyecek şekilde oluşturulmuştur. Projenin geçirgen yapısı, kullanıcılar arasında tesadüfi karşılaşmaları teşvik ederek her kitleden ve yaş grubundan insanın iletişim kurmasına olanak sağlamaktadır. Gün içerisinde sürekli kullanıma olanak sağlayan proje, zaman-mekân kavramını sonsuz bir döngü içerisinde ele almaktadır. Kent içerisinde istenilen her noktaya yerleştirilebilen bu proje, ziyaretçilerin kendilerini ve kenti keşfetmelerine imkân vererek kullanıcılarına sınırsız bir oyun imkânı sunmaktadır. Aldo Van Eyck’in de dediği gibi; ‘Eğer bir oyun alanını iyi bir şekilde tasarlarsak; insanın içinde vazgeçilmez olanı tekrar keşfettiği, kentin de çocuğu tekrar keşfettiği bir dünya yaratırız. Kentin çocuğu keşfetmesini istemeden, çocuktan kenti keşfetmesini istememeliyiz.’

Bu proje çocukların ebeveynler, yaşlılar veya gözetmenler ile birlikte vakit geçirmelerine imkân veren; oyun ve aktivite ile birlikte hayal kurarak kendilerini ve kenti keşfettikleri, aynı zamanda farklı kitleler ile iletişime geçmelerine katkı sağlayan kapsayıcı ve erişilebilir bir projedir. Bir yandan kullanıcıların bireysel ihtiyaçlarına cevap veren (eğlenmek,hayal kurmak gibi…) diğer yandan ise kullanıcılar arasındaki sosyal etkileşimi ve paylaşımı destekleyen bir proje olması düşünülerek tasarlanmıştır.


‘Sürdürülebilirlik’ kavramı proje içerisindeki en önemli tasarım girdilerinden bir tanesidir. Geri dönüşüme imkân sağlayan ‘HDPE’ malzemesi kullanılarak tasarlanan projede, tek birimin çoğaltılarak bir bütün haline gelmesi ve seri üretime olanak sağlaması amaçlanmıştır.

Üretim, montaj ve onarım durumlarının kolay gerçekleştirilebilmesi için yine tek bir detay üzerinden sistemin oluşturulabilmesi kurgulanmıştır. Üretim kolaylığı, malzeme basitliği,
depolama, nakliyede pratiklik ve yerinde kurulum gibi faktörler göz önünde bulundurularak projenin maliyetinin minimum düzeyde tutulması sağlanmıştır.


Bu kriterler doğrultusunda İstanbul’un daha nitelikli, etkileşime açık ve sürekli olarak işlevsel kamusal alanlara kavuşması bu projenin en temel hedeflerinin başında gelmektedir.

13.jpg
1.jpg
14.jpg
12.jpg
6.jpg
7.jpg
9.jpg
8.jpg
5.jpg
3.jpg
10.jpg
2.jpg
bottom of page