top of page
İÇ03.jpg
  • Proje Adı: Kovan

  • Proje yeri: Sarıyer/İstanbul

  • Proje Yılı : 2019

  • Proje Türü : Kampüs

Ekip

  • Hürcan Bayram

  • Osman Tunahan Çelen

  • Berin Erikci

  • Melike Kavalalı

  • Nimet Değertaş

Kovan

İTÜ İşletme Fakültesi Tasarım Yarışması

Proje önce sadeliğiyle birlikte kullanıcıyla algısal temasa geçiyor; sonrasında uyanan merak duygusu, kullanıcı için iç mekana bir davet niteliği taşıyor.. Mekan, duyular ve beden arasında bir bağ kurmayı amaçlayan proje aynı zamanda kullanıcılar arasında tesadüfi etkileşimlere aracı olmayı amaçlıyor. Günlük hayat koşuşturmasında, pek de alışmadığımız bir an, ‘karşılaşma’. Böylece değişen dünyada bireyselliğin yerini alan kolektif çalışma ortamını tetikliyor.

 

Yapının içerisinde bulunduğu bölgenin kent bütünü , mevcut yeşil alanları  ve tarihi karakol binası ile kurduğu morfolojik ilişki, planlama prensipleri ve mekân kurgusuna dair kavramsal ilkelerin ortaya konmasında belirleyici unsur olmuştur. Mekân ile bağlam arasındaki bütüncül etkileşim; arazi dokusuna eklemlenen plan şemasının tasarımından, yapı kabuğuna kadar, farklı ölçeklerde ana tasarım faktörü olarak ele alınmıştır. Böylelikle tüm mekânlar iç içe geçen aynı zamanda birbirinden beslenen bir bütünlüğe kavuşmuştur.

Projenin plan şeması tasarlanırken; mevcut kent dokusu , imar planında yer alan yeşil alanlar ve  arazi içerisinde bulunan ağaçların konumu değerlendirilmiştir. Yeşil alanların sürekliliğinin sağlanması ve mevcuttaki ağaçların korunması, proje tasarımındaki  birincil tasarım girdisi olarak ele alınmıştır. Yapının girişleri ve sirkülasyon hatları, kentsel yaya ve araç akslarını destekleyecek şekilde konumlandırılmıştır

Tasarımda iki ana girişi tanımlanmıştır. Yapının ana girişlerin biri kullanıcıyı tasarlanan peyzajda dolaştırarak binanın merkezine ulaştırırken, bir diğeri ise kullanıcıyı doğrudan projenin merkezine yönlendirmektedir.

DIŞ02.jpg
DIŞ01.jpg
DIŞ04.jpg
DIŞ05.jpg
İÇ04.jpg
İÇ02.jpg
İÇ05.jpg
zemin kat plan.jpg
34 kat plani.jpg
56 kat plani.jpg
görünüs1.jpg
görünüs2.jpg
kesit1.jpg
kesit 2.jpg
detay.jpg
bottom of page