top of page
ANA RENDER ÇAPRAZ2 4oldu.jpg
  • Proje Adı: Bursa Atatürk Spor Salonu

  • Proje yeri: Bursa

  • Proje Yılı : 2020

  • Proje Türü : Spor Kompleksi

Ekip

  • Hürcan Bayram

  • Ali Güzel

  • Uğur Güler

  • Ramazan Ersin

  • Osman Tunahan Çelen

Bursa Atatürk Spor Salonu

Bursa Atatürk Spor Salonu Tasarım Yarışması

// oldukça tuhaf, sanki hep oradaymış gibi.

                                                                                

Sadeliğin güzelliğini temsil edebilmek için hiçliğin ve boşluğun da önemsenmesi gerektiğine inanılarak tasarlanan bu proje en olması gerektiği gibi yapılmış sanki. Çevresine saygı duyma sorumluluğuna sahip bir yapı. Bir rahatlama hissi veriyor. Bir anlamda kendini her şeyden soyutluyor ve çevresindeki değerli olan doğanın ruhunu ve güzelliğini görünür kılıyor bu sayede. Yalın ve en az malzemeyle oluşturulan durağan ve sakin kompozisyon sayesinde bulunduğu yerin kimliğini değiştirmeden var ediyor binayı. Böylelikle etrafındaki her şeyle arasında bir bağ kuruyor ve kendisini gözler önüne seriyor.  Bir geçiş ara yüzü olarak tanımlanmış ana omurga iki yapının arasında konumlanarak kesintisiz bir rota tanımlıyor bizlere.  Her şey bunun etrafında eklemlenmiş adeta. Bir tarafta cephelere yansıtılan strüktürdeki yalınlık, dengeli doluluk-boşluk oranı ile dingin ve net bir ifadenin temsiliyeti olan yapı kütleleri; diğer tarafta ise dış mekânların basitliği sayesinde farklı potansiyellere imkân veren, doğayı ve çevresini daha iyi deneyimlemek üzere konumlanmış esnek açık alanlar… En nihayetinde ana omurganın merkezindeki basit dolaşımların toplandığı yere geliyoruz. Belki hiç tahmin etmediğimiz anlık karşılaşmalara ve etkileşimlere olanak sağlayacak bir geçiş mekânı veya bir boşluk belki de. Ve her şey burada toplanıyor ve dağılıyor. Doluluk ve boşluk arasında bir gerilim var. İkisi birbirini var ediyor bu noktada. Boşluğun mekân yaratmaktan daha çok, mekânlar arasındaki ilişkiyi şekillendirmesinin mümkün olabileceğinin düşünülmesi gerektiğiyle yüzleştiriyor bizi.,

Öneri yapı oluşturulurken mevcut alanın, Stadyum caddesiyle ve çevresindeki açık-kapalı alanlarla etkileşimi önemsendi.  Yapının gerek ölçek ilişkisi gerekse siluete olası etkisi temel kararların oluşmasında dikkate alındı.

 

Bölge için geçiş alanı oluşturacak -diğer bir deyişle pasaj görevi görecek- bir yapı kurgusu düşünüldü. Stadyum Caddesinin şehir ölçeğindeki bağlayıcılığı dikkate alınarak caddenin, proje ile teması etkileyici bulundu. Bu motivasyonla Stadyum Caddesinin sirkülasyonunu Reşat Oyal Kültür parkına bağlayacak ana aks oluşturuldu. Ana aksın Millet Bahçesi ile ilişkisini oluşturacak ek bir aks destekleyici olarak dâhil edildi.

Alanın genelinde açık alanların mevcudiyeti önemsendi. Mevcutta bulunan ağaçların korunarak bulundukları bağlama kazandırılmaları hedeflendi. Bu sebeple ağaçların çevresindeki alanlarda peyzaj düzenlemeleri yapılarak doluluk-boşluk dengesi sağlanmaya çalışıldı.  Bunu öne çıkaracak şekilde iki ana meydan çevresinde rekreasyon alanları oluşturuldu. Bu açık alan düzenlemeleri sayesinde kullanıcıların gün içerisinde kesintisiz bir şekilde vakit geçirmelerini sağlayacak bir mekan oluşturulması amaçlandı. Yapının kütle oluşumunda çevredeki yapısal yoğunluk ve rekreasyon alanları dikkate alındı. Genel olarak zemin katta çözülen plan kurgusu ile havuz ve salon mahallerinin dış mekândan algılanması amaçlandı.

Kütle yerleşiminde havuz ve salon yapıları için iki ayrı hacim kurgulandı ve hacimlerin girişleri alanın ana aksı üzerinden verildi. Böylece fonksiyonların ulaşılabilirliği, daha net ve basit bir güzergâh üzerinden sağlandı. Bu koridorların üzerine yerleştirilen açılabilir paneller sayesinde yapının gün içerisinde sürekli olarak doğal hava alması hedeflendi. Olası acil durumlarda kullanıcıların yoğunluğunu dağıtmak için koridorların sonuna kapılar yerleştirilerek acil çıkış noktaları tanımlandı.

Spor salonunun iki tarafındaki açılabilir cepheler ile Millet bahçesinin, yapının giriş peyzajıyla bağlanması; ayrıca salonun, farklı etkinliklere (konser, sergi, turnuva vb.) esnek kullanım sağlayabilmesi hedeflendi. Bu sayede değişen zaman aralıklarında ve farklı durumlarda salonun dönüştürülerek farklı kullanımlara hizmet vermesi amaçlandı.

İç mekân kurgusunda mahremiyet ve kamusallık dengesi gözetildi. Yapı içerisindeki farklı kullanım senaryolarının durumu dikkate alındı. Olası senaryoların tümünde insanların fuayedeki buluşmaları heyecan verici bulundu. Fuayelerin merkezi bir noktada toplanması ile insanlar arasındaki etkileşimin arttırılması amaçlandı.  Merkezden mahallere dağılımda kullanılacak sirkülasyonun basit ve devamlı koridorlar üzerinden kurulması özellikle vurgulanmak istendi.

Taşıyıcı strüktürde betonarme bir sistem tercih edildi. Yalnızca geniş açıklık geçilecek büyük mahallerin çatı sisteminde çelik kullanımı öngörüldü. Cephe malzemesi için -hem projenin genel basit yapısıyla ilişkili hem de Bursa’nın endüstriyel tavrına uygun olarak- polikarbonat kullanılması, uygun görüldü. Seçilen malzemenin yenilikçi ve işlevsel olması ayrıca önemsendi. Projenin ihtiyaçları gereği gün ışığının oldukça önemli bir girdi olması bu malzemenin kullanılmasındaki ana etmenlerdendir. En az malzeme ile gün ışığının yapı içerisine en fazla ve homojen bir şekilde alınmasını sağlamak adına polikarbonat tercih edildi.

 

Belirtilen unsurlar göz önünde bulundurularak önerilen yapının; iki kütlenin bir ana aks etrafında kurgulanmasıyla oluşan, çevresiyle olumlu şekilde etkileşen, hedeflenen etkinliklere ortam sağlayan, iklimlendirme prensiplerine uygun, basitlik üzerinden heyecan ve merak oluşturan bir mekân olması hedeflenmektedir. Sadeliğin ve işlevselliğin ön planda tutularak tasarlanmasıyla hazırlanan bu proje hem çevresine saygı gösteren ve ondan beslenen, hem de kendi içinde kullanıcıların ihtiyaçlarına yanıt sağlayan ve kent bütününe mütevazı bir biçimde eklemlenen zamansız bir proje olması amaçlandı.

                                                   

Basit ama güçlü…

DIŞ BASKET SAHASI 3.jpg
ANA RENDER ÇAPRAZ2 4oldu.jpg
FINAL RENDER__MİLLET BAHÇESİ AMFİ 1.jpg
VAZİYET_PLAN.jpg
DİYAGRAM_1.jpg
diyagramlar yeni hal.jpg
diyagramlar yeni hal.jpg
DİYAGRAM_5.jpg
DİYAGRAM_4.jpg
ZEMİNKAT_PLAN lejantlı.jpg
OTOPARK_PLAN.jpg
AA' _KESİT.jpg
BB'_KESİT.jpg
CC'_KESİT.jpg
kesitperspektif.jpg
kesitperspektif2.jpg
FINAL RENDER__GECE KONSER 1.jpg
FUAYE 1.jpg
bahce 1.jpg
FINAL RENDER__BASKETBOL SALONU 1.jpg
havuz 1.jpg
8fe8302a-057a-4edf-943f-1504b997e637.jpg
d0c3fcaf-7264-45b7-9d2c-68eb82c7af2a.jpg
d82571b1-1a9d-4696-ad41-3cdbc810cd0b.jpg
249106c8-658d-4426-b1bb-10e1bb4c39c7.jpg
bottom of page